Riigieelarveline tegevustaotlus

Riigieelarveline tegevustaotlus

Riigieelarvelist tegevustoetust on võimalik taotleda spordiürituste korraldamiseks; sportimispaikade heakorrastamiseks ja spordiinventari soetamiseks; sporditegevuse korraldamisega seotud isikute koolitamiseks; spordialase teavitustegevuse toetamiseks ja tunnustusürituste korraldamiseks.
Taotlus esitatakse Tartumaa Spordiliidule 15.veebruariks ja 1.juuniks paberikandjal või digitaalselt alkirjastatud. Toetus eraldatakse vastavalt Tartumaa Spordiliidu juhatuse otsusele, sõlmitud lepingule ja vastavalt toetuse eraldamise korrale. Toetust ei eraldata Eesti Spordiregistri võlgnikele.