Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane avaldus, mis esitatakse Tartumaa Spordiliidule digitaalselt allkirjastatult 1.veebruariks. Toetus eraldatakse jooksvaks kalendriaastaks.

Toetuse eraldamise kord

Taotluse vorm

Aruanne

Translate »