Avanenud on spordiorganisatsioonide riigieelarvelise toetuse 2019.a. teine voor. Toetust võivad taotleda MTÜ või SA registrikoodiga spordiorganisatsioonid:

– kes on asutatud Tartu maakonnas ja kelle tegevuspiirkonnaks on Tartumaa;

– kellel on kehtiv arengukava, milles nähakse ette spordiorganisatsiooni missioon ja eesmärgid;

– kes on esitanud tähtaegselt Eesti Spordiregistri alamandmekogusse oma eelmise aasta andmed, majandusaasta aruande

– kes on Tartumaa Spordiliidule esitaanud eelmise vooru toetuse kasutamise aruande.

Toetuse kasutamine on suunatud Tartumaa elanikele.Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane avaldus, mis esitatakse Tartumaa Spordiliidule 1.juuniks paberkandjal või digitaalselt allkirjastatult. Tartumaa Spordiliit kasutab toetuse taotluse vastuvõtul taotlusvormi, mis on kättesaadav kodulehel. Toetus eraldatakse jooksvaks kalendriaastaks.

Taotluse vorm

Toetuse eraldamise kord

Aruanne

 

Translate »