Eesti Kultuurkapital kutsub üles esitama kandidaate maakondlikesse ekspertgruppidesse perioodiks 2023-2025.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 3 . märts 2023. Uued liikmed kinnitab Kultuurkapitali nõukogu märtsi lõpus.
https://www.kulka.ee/uudised/algas-kandidaatide-esitamine-maakondlikesse-ekspertgruppidesse-perioodiks-2023-2025

Kandidaate saavad esitada kõik vastavas maakonnas tegutsevad kultuuri- ja spordialade ühendused ning organisatsioonid. Palume esitada ka kandidaate, kes varem pole maakonna ekspertgrupi koosseisu kuulunud. Kandidaadilt ootame maakonna kultuuri- ja spordielu head tundmist, erapooletut suhtumist otsuste tegemisel ning head meeskonnatöö oskust.

Kirjalikus ettepanekus peavad olema:

  • lühike põhjendus kandidaadi sobivusest eksperdiks,
  • kandidaadi CV,
  • kandidaadi kirjalik nõusolek,
  • kandidaadi ja tema esitaja kontaktandmed.

Kirjalikud ettepanekud palume saata e-posti aadressil: kandidaat@kulka.ee

Maakondades tegutsevate Kultuurkapitali ekspertgruppide kohta leiab informatsiooni SIIT

Logo

Translate »