Alates 4. juunist on lubatud nii sise- kui ka välistingimustes võistlustel ja liikumisüritustel ka pealtvaatajad.

Alates 14. juunist võib välistingimustes osaleda kuni 1000 inimest, sh pealtvaatajad. Suuremaid üritusi (sisetingimustes kuni 3000 ja välistingimustes kuni 9000) on võimalik korraldada alates 14. juunist, kui järgitakse suurematele üritustele kehtestatud lisatingimusi. Täpsemalt lahti selgitatud lisatingimused edastame esimesel võimalusel koos uuendatud võistluste korraldamise juhendiga.

Alates 4. juunist on sisetingimustest võistlemine lubatud kõigile soovijatele, täna kehtivad erisused kaovad ära.

Translate »