on võimalik taotleda spordiürituste korraldamiseks; sportimispaikade heakorrastamiseks ja spordiinventari soetamiseks; sporditegevuse korraldamisega seotud isikute koolitamiseks; spordialase teavitustegevuse toetamiseks ja tunnustusürituste korraldamiseks.

Tartumaa Spordiliidule esitatakse taotlus 15. veebruariks või 1. juuniks paberikandjal või digitaalselt allkirjastatud. Toetus eraldatakse vastavalt Tartumaa Spordiliidu juhatuse otsusele, sõlmitud lepingule ja vastavalt toetuse eraldamise korrale. Toetust ei eraldata Eesti Spordiregistri võlgnikele

Taotluse vorm

Toetuse eraldamise kord

Aruande vorm

Translate »