on klubidel võimalik taotleda 2018.a. 2.poolaasta spordiürituste korraldamiseks; sporditegevuse korraldamisega seotud isikute koolitamiseks; spordialase teavitustegevuse toetamiseks ja tunnustusürituste korraldamiseks.

Tartumaa Spordiliidule esitatakse taotlus 1.juuniks  paberikandjal või digitaalselt allkirjastatud. Toetus eraldatakse vastavalt Tartumaa Spordiliidu juhatuse otsusele, sõlmitud lepingule ja vastavalt toetuse eraldamise korrale. Toetust ei eraldata Eesti Spordiregistri ja Tartumaa Spordiliidu võlgnike

Taotluse vorm

Eraldamise kord

Translate »