Spordiliidust

Tartumaa Spordiliit (Tartumaa SL) on asutatud 15.10.1990.a. (kuni 2007.a. Tartu Maaspordi Liit) 48 esindaja poolt ja on 9.juunil 1932.a.asutatud Tartumaa Spordiliidu õigusjärglane. 

Tartumaa SL on keskne spordiorganisatsioon maakonnas, kelle liikmeteks on  maakonna spordiklubid ja • ühendused. Töötab infokeskusena kõigi maakonna spordiorganisatsioonide ja sporditöötajate (kehalise kasvatuse õpetajad, treener-juhendajad, spordiklubide töötajad, kohtunikud, toetajad, jt.) ning sportlaste ja spordiveteranide ja kõigi spordihuviliste jaoks.

Tartumaa SL teeb maakonnasiseselt koostööd omavalitsuste liidu, kohalike omavalitsuste ja nende spordiklubide ning koolidega. Üleriigiline koostöö toimub Eesti Olümpiakomitee, Kultuuriministeeriumi, Eestimaa Spordiliit Jõud, Eesti Koolispordi Liidu ja teiste üleriigiliste spordiorganisatsioonidega.

Tartumaa SL ülesandeks on

1. Maakonna sporditegevuse koordineerimine:

–         maakonna tervikliku võistlussüsteemi kujundamine ja võistluste korraldamine,

–         tervise-ja rahvaspordiürituste ning suve-ja talimängude korraldamine,

–         ühisprojektide elluviimine,

–         maakonna iga-aastase spordikalendri koostamine 

2. Koostöö arendamine maakonnasiseste ja üleriigiliste organisatsioonidega;

3. Osalemine maakonna sporditegevuse finantseerimise põhimõtete väljatöötamisel;

4. Maakonna spordiorganisatsioonide ja haridusasutuste abistamine ja nõustamine sporditöö korraldamisel;

5. Nõupidamiste, seminaride, õppepäevade ja täiendkoolituste korraldamine oma töövaldkonnas;

6. Maakonna aasta paremate sportlaste, treenerite ja aktivistide valimine;

7. Interneti kodulehekülje loomine ja sisustamine;

8. Spordivõistluste materjalide (kalenderplaanid, võistlusjuhendid, võistlusprotokollid jm.) koondamine, koostamine, tutvustamine ja säilitamine;

9. Spordiliidu tegevusega seotud dokumentide ja ülemaakondlike võistluste võistlusprotokollide arhiveerimine;

10. Oma liikmete andmebaasi pidamine.

Translate »