ANNA HOOGU

Tegemist on traditsioonilise kord aastas toimuva ujumisvõistlusega erivajadustega inimestele, kellele  võimaldame harrastustasemel võistelda, saada võistluskogemus ning tunda rõõmu ujumisest. Projekti eesmärk on pakkuda erivajadustega sportlastele võimalust harrastustasemel võistelda ja saada  võistluskogemust, mis omakorda aitab kaasa terve eluviisi ja võrdsete võimaluste propageerimisele.  Erivajadustega inimestele ujumisvõistlused „Anna hoogu“ on ainulaadne spordiüritus Tartu linnas ujumise spordialas, mis on juba toimunud mitu aastat järjest ja seega muutunud traditsiooniliseks ja  kauaoodatuks. Seda enam, võistlus on vajalikuks komponendiks erivajadustega laste ja noorte  treenimisprotsessis õpieesmärkide saavutamiseks.

 

.
Translate »