Tartumaa Spordijuhtidel oli võimalus osa saada Erasmus+ õppereisist Kopenhaagenis.

Projekti rahastas Erasmus+ Sport 15 625 euroga ning tänu sellele said Tartumaa spordijuhid osa väga põnevast programmist. Tartumaa Spordiliit peab õppereise äärmiselt vajalikuks, et enda organisatsiooni edasi arendada ning Tartumaale uusi teadmisi tuua. See oli ka põhjuseks, miks projekt loodi. Eestis on läbivaks mureks elanike vähene füüsiline aktiivsus eriti just laste ja noorte seas. Ka Tartumaal on sama mure ning me proovime leida erinevaid viise, kuidas uusi inimesi liikumisharrastuse juurde tuua. Lahenduste leidmisel on üheks suurepäraseks variandiks teiste riikide kogemustest õppimine. Kuna ka mujal maadeldakse samade probleemidega, siis on tihti välismaal leitud uusi ja huvitavaid lahendusi, mille peale ise tulla ei oskaks. Skandinaavia riigid on liikumisharrastuses maailma esirinnas ning meie jaoks tundus loogiline just nende kogemusest õppida. Õppereisi käigus oli võimalik vahetult kogeda, milliseid samme on partnerriigis astutud ning mis toimib ja mis mitte. See annab uusi mõtteid, mida Eestis rakendada. Loodame väga, et õppereis ei jääks ühekordseks projektiks, vaid saame välispartneriga jätkata pikaajalises koostöös-

2-6. oktoobril toimunud õppereisist said osa 10 inimest, kõigi 8 Tartumaa omavalitsuse spordijuhid, Spordiliidu tegevdirektor ning Tartumaa koolispordi eest vastutaja. Pidasime oluliseks kaasata kõik piirkonnad nii suuremad kui ka väiksemad. Spordielu korraldamine 100 000 elanikuga Tartu linnas ning 4500 elanikuga Nõo vallas on väga erinev. Seetõttu oli vastuvõtva organisatsiooni poolt pandud kokku mitmekesine programm, mis andis iga piirkonna spordijuhile midagi. Tänu õppereisile tekkis võimalus näha asju teise nurga alt ning see tekitas osalejates palju uusi mõtteid ja diskussiooni. Nägime murekohti, mida Tartumaal parandada, kuid saime ka rõõmustada asjade üle, mis on meil paremini kui Taanis. Vabatahtlikkus, koostöö ja ühise eesmärgi nimel tegutsemine on võtmesõnad, mis õppekäigust meelde jäid. Kopenhaagenis õpitut oleme proovinud samm sammult Tartumaal rakendada.

Projekti programm oli väga tihe, viie päeva jooksul külastati 15 erinevat spordiklubi, spordihoonet ja kooli. Toimusid põnevad kohtumised ning arutelude peateemadeks oli omavalitsuste ja spordiklubide koostöö, koolide spordisüsteem ning liikumisharrastuse edendamine Taanis. Meie partnerorganisatsioon DGI on Taani suurim liikumisharrastusega tegelev organisatsioon ning nende teadmised andsid Tartumaa spordijuhtidele palju mõtlemisainet. Märksõnad, millega reis kokku võtta on  koostöö olulisus, vabatahtlik töö ning jalgrattakultuur. Taani on näinud palju vaeva liikumisharrastamise edendamisega ning oli põnev kuulda selle protsessi telgitaguseid.

Õppereisil osalesid:

Martin Thomson- Tartumaa Spordiliit tegevdirektor
Veljo Lamp- Tartu linna spordivaldkonna juht
Agu Laas- Tartu valla spordikooli direktor
Rauno Kiuru- Kambja Kultuur ja Sport juhataja
Kaido Linde- Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse sporditöö spetsialist
Marek Pihlak- SA Elva Kultuur ja Sport spordijuht
Kaspar Koolman- Tartumaa Koolispordiliidu juht
Katrin Reimand- SA Vara Sport juht
Katrina Kallas- Nõo Spordikooli direktor
Riina Jõesaar- Sillaotsa Spordihoone juhataja

Translate »