Vastavalt Tartumaa Spordiliidu juhatuse otsusele 13.maist avatakse spordiorganisatsioonide riigieelarvelise toetuse 2021.a. taotlusvoor. MTÜ Jõusport, Tartu Kurtide Spordiseltsi “Kaar”, Tartumaa Spordiklubi Jõud ja Tartu Spordiseltsi Kalev lasteaedade spordipäeva varem esitatud taotlusi käsitletakse selles taotlusvoorus.

Toetust võivad taotleda MTÜ või SA registrikoodiga spordiorganisatsioonid vastavalt eraldamise korrale. Toetus eraldatakse jooksvaks kalendriaastaks.

Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane avaldus, mis esitatakse Tartumaa Spordiliidule 1.juuniks paberkandjal või digitaalselt allkirjastatult.

Taotluse vorm

Toetuse eraldamise kord

Aruanne

Translate »