Elva, 27.06 – 1.07. 2022 Tartumaa Tervisespordikeskus

Laagri eesmärk:

Pakkuda noortele võimalust osaleda aktiivsetes tegevustes, tutvustada tervislikku toitumist ja ohutut käitumist looduses, spordiväljakutel ning veekogude läheduses. Tutvustada noortele erinevate spordialade ning tegevusvaldkondade esindajaid ja läbi töötubade tegevuste pakkuda noortele uusi kogemusi ning teadmisi.

Laagri tulemus:

Laagris osalenud noored on läbinud laagri programmi täies mahus, omandanud uusi kogemusi ja teadmisi  tervisliku ja tasakaalustatud eluviisi kohta. Laagri läbinud noored on teadlikumad ennast ümbritseva keskkonna, looduse ja liikumisharrastuste võimaluste osas.

Translate »